När det är dags att sluta

Onlinecasino och onlinespel är fantastiska ting båda två. Man kan spela det oavsett var man är och man behöver inte lägga ut pengar för dyra resor osv. Dessutom är vissa mer bekvämma hemma och föredrar det. Man vinner pengar direkt till fickan och kan göra det man känner för av pengarna. Dock kan gambling innebära många risker då det är många som hamnar i ett spelberoende.

Spelberoende är idag väldigt vanligt och ses som ett psykiatriskt tillstånd i klass med narkotika- samt alkoholberoende, då samma neurokemiska reaktioner i hjärnan utlöser sig trots att man inte tillför något i kroppen.

En spelberoende kan inte kontrollera sitt spel och spelandet börjar på olika sätt påverka den beroendes liv till exempel personens relationer, yrke och ekonomi. Beroendet på att vinna och spela med pengar blir dominant och den beroende har då lätt för att hamna i brottslighet då den har skulder den måste betala tillbaka eller för att kunna spela ännu mer. Livet mer eller mindre raserar för den beroende.

Tecken på spelberoende

- Du tänker ständigt på spel. Till exempel på tidigare spelupplevelser, hur du ska göra för att få pengar till nästa spel osv.
- Du har misslyckats flera gånger då du försökt med att dra ned på spelandet och sluta.
- Du blir rastlös och irriterad när du inte spelar.
- Du ljuger för att dölja att du spelar.
- Du har begått brott för att kunna spela mer. Till exempel rånat m.m.

Dessa tecken samt många fler tyder på att man har ett spelberoende.

För att ta sig ur ett spelberoende måste man dels försöka hjälpa sig själv. Man måste vilja sluta spela och man måste vara beredd på att det kan ta lite tid och att man måste offra sig en del. Man måste också vilja få hjälp av andra som vill hjälpa en. Det får man lätt genom att anmäla sig till en stödgrupp som till exempel spelberoendes riksförbund m.m.